Modificacions de pressupost

Modificacions de pressupost del 2020 aprovades i en tramitació:
Extracte dels expedients de modificació de pressupost 2020:

Última actualització:

Close