Ofertes d'ocupació

Procés selectiu pel nomenament per concurs del lloc de secretàri/a-inteventor/a

Decret d’aprovació de la convocatòria i bases reguladores del procés de selecció (publicat al Butlletí Oficial de la Província de 05/02/2020 i al Diari Oficial de la Generalitat de 14/02/2020)

Última actualització:

Close