Plantilla de personal

Aquesta és la plantilla de personal de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, segons consta a l’expedient del Pressupost per a l’exercici 2020:

CONTRACTACIÓ URGENT PERSONAL LABORAL: DIRECTORA LLAR D’INFANTS

Contractació d’una persona per fer les tasques de direcció de la llar d’infants municipal del 3 al 14 d’agost, durant el període de vacances de la treballadora que ocupa aquesta plaça. Trobareu aquí els detalls de la contractació, que es va fer efectiva mitjançant decret d’alcaldia de 31/07/2020.

CONTRACTACIÓ URGENT PERSONAL LABORAL: AGUTZIL PEÓ DE BRIGADA

Contractació d’una persona per fer les tasques d’agutzil peó de brigada municipal. Trobareu aquí els detalls de la contractació, que es va fer efectiva mitjançant decret d’alcaldia de 02/09/2020.

Close