El compte general

El compte general del 2019 està en període d’exposició al públic perquè el pugueu consultar i presentar-hi al·legacions.

El 29 de maig es va convocar la reunió de la Comissió Especial de comptes per aprovar el Compte General de l’exercici 2019. Trobareu aquí l’acta de la reunió i aquí l’anunci d’exposició al públic del Compte General, que va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 10/06/2020.

Aquests són els documents que formen part del Compte General del 2019:

Última actualització:

Close