Òrgans de govern

El Ple Municipal

És el màxim òrgan de representació i deliberació de l’Ajuntament. Està format pels XXXXX regidors (els que pertoquen per la població de Maçanet de Cabrenys) que han estat escollits a les eleccions municipals.

El Ple està presidit per l’alcalde i es divideix per grups municipals que agrupa els regidors escollits en una mateixa candidatura. Així, actualment, al Ple de Navata  hi ha XXXX grups municipals:

  • Convergència Democràtica de Catalunya (XXXX regidors)
  • XXXX (XXXX regidors)

Se celebren Plens Ordinaris un cop cada trimestre i s’hi discuteixen i aproven els principals assumptes municipals. Són sessions obertes al públic i segons el Reglament de Participació ciutadana els ciutadans també tenen la possibilitat d’intervenir-hi a la part final. A part dels Plens Ordinaris, també es convoquen Plens Extraordinaris, segons les necessitats i els assumptes del poble que cal tractar i aprovar en un període concret.

Tinents d’Alcalde i Junta de Govern Local

El cartipàs municipal de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, per al mandat 2015-2019, està format per l'alcaldia i dos tinents d'alcalde amb tres grans àrees amb les corresponents regidories (aprovat en ple celebrat el dia ... ):

  1. Governació i administració local, planificació urbanística i d’obres i serveis: XXXXX
  2. Atenció a les persones i coordinació de les regidories: XXXXX
  3. Hisenda i joventut: XXXXX
La Junta de Govern està formada per l'alcaldessa Mercè Bosch i tres regidors més, XXXXX, XXXXX i XXXX, i les seves funcions són les que els delega el Ple i l'alcalde.

Close