Retribucions

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

S'ha acordat la dedicació exclusiva de ... ... , Primera Tinent d’Alcalde a partir de l’.. de  2015. Sou íntegre, anual : ... € en ..  mensualitats.

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA:

Establir que amb efectes de ... de juny, data de la resolució d’alcaldia de delegacions als regidors s’estableixen les següent indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans municipals col·legiats dels regidors/es: Ple, Junta de Govern i Comissió de Treball: 30 €.

Close