Projecte de pressupost pel 2021 (aprovat inicialment)

Aquestes són les partides que integren el projecte de pressupost de l’Ajuntament per a aquest any, obtingudes a partir del document que es va aprovar inicialment en el Ple de 17 de desembre de 2020.

El projecte de pressupost del 2021 està exposat al públic en aquest moment i podeu presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.