Transparència

Transparència

Transparència

El nivell de transparència de la gestió realitzada per l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys s'avalua a través d'un total de 121 indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada al web municipal.

Es pren com a referència dos estudis que comparen el nivell de transparència entre els ajuntaments. El primer, l'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA) està elaborat per l'organització no governamental Transparency International España. El segon estudi (UAB) està elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB.

Aquest apartat del web és on es pot seguir el compliment de les obligacions que fixa la nova Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que es va publicar al BOE número 295 del 10 de desembre de 2013

 

Close