Adhesió al manifest dels ens locals pel COVID-19

Adhesió al manifest dels ens locals pel COVID-19

L'Ajuntament s'ha adherit al manifest dels ens locals davant la crisi del coronovairus, que han redactat l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Entre altres coses, els ajuntaments adherits al manifest reclamen poder disposar del superàvit del 2019 sense limitacions per fer front a les conseqüències de la pandèmia, flexibilitzar la regla de despesa i anul·lar les mesures encara vigents de La Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Els ajuntaments adherits al manifest també agraeixen l'esforç de les persones que aquests dies treballen per poder oferir serveis essencials i donen el seu suport a totes les famílies que han perdut persones estimades com a conseqüència del COVID-19.

L'Ajuntament va acordar adherir-se al manifest mitjançant decret d'alcaldia de 24 de març i se'n va donar compte en el ple de 27 de març.

Trobareu a continuació el text íntegre del manifest:

Close