Aprovat el projecte de nou enllumenat a Can Coll i Casanova

Aprovat el projecte de nou enllumenat a Can Coll i Casanova

Durant el Ple que es va celebrar el 28 de gener, l’Ajuntament va aprovar inicialment el projecte de millora de l’enllumenat públic a les urbanitzacions de Can Coll i la Casanova.

El projecte preveu substituir tots els elements que conformen la xarxa elèctrica en aquest sector, incloses les lluminàries, que passaran a ser LED, i les columnes que les suporten.

També es farà una redistribució dels punts de llum per garantir una millor il·luminació dels carrers.

Amb aquesta actuació l’Ajuntament preveu adaptar l’enllumenat públic a la normativa actual, així com millorar la seguretat de la instal·lació, reduir la contaminació lumínica i el consum energètic.

A partir d’una auditoria energètica es van detectar moltes deficiències a la xarxa d’enllumenat del poble. Entre les zones més problemàtiques es troba la d’aquestes dues urbanitzacions i és per això que l’Ajuntament ha previst aquesta actuació.

El projecte, que podeu consultar amb detall fent clic aquí, té un pressupost d’execució de 193.960,96€ i l’Ajuntament compta amb una subvenció de 112.500,00€ de la Diputació de Girona. Properament s’obrirà formalment el termini d’exposició al públic i podreu presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú, abans que quedi aprovat definitivament.

En la mateixa sessió de Ple es va aprovar el Codi de Conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament.

Trobareu aquí l’ordre del dia dels punts que es van tractar.

Close