Aprovat inicialment el pressupost del 2021

Aprovat inicialment el pressupost del 2021

Durant la sessió de Ple de 17 de desembre, l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost pel 2021, que preveu un total d’ingressos i despeses de 1.652.503,65€, la qual cosa suposa un increment del 44,7% respecte al pressupost vigent.

Aquest increment s’explica, en bona mesura, per l’augment molt notable en el capítol d’inversions, derivat de l’entrada de finançament per la via del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC).

Destaca també un increment en la recaptació de taxes  (capítol III d’ingressos) perquè s’ha habilitat una partida de 70.000€ per a l’obertura de franges de protecció contra incendis i per l’increment de la taxa d’escombraries que paguen els habitatges, que passa de 32€ a 35€ el trimestre.

Trobareu a continuació una taula amb les principals variacions per capítols del pressupost del 2021, respecte al pressupost del 2020:

Les inversions que preveu executar l’Ajuntament durant el 2021 són les següents:

Podeu fer clic aquí si voleu veure amb detall totes les partides que integren el projecte de pressupost pel 2021.

Feu clic aquí si voleu veure un vídeo en el qual l’alcaldessa us explica les característiques principals del projecte de pressupost.

L’expedient està ara exposat al públic per tal que el pugueu consultar i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

En la mateixa sessió de Ple es va aprovar una ordenança que regula i bonifica la instal·lació de plaques solars.

Close