Aprovat inicialment el pressupost del 2022

Aprovat inicialment el pressupost del 2022

Durant la sessió de Ple que es va celebrar el passat 29 de desembre, l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost del 2022, que ara està exposat al públic per tal que pugueu presentar-hi al·legacions, abans que sigui aprovat definitivament.

Trobareu a continuació els imports que s’han consignat a cadascun dels capítols de despeses i d’ingressos. Feu clic aquí si voleu veure amb detall els diners que s’han previst per a cada partida, les principals variacions respecte el pressupost del 2021 i les inversions previstes, així com els documents que formen part de l’expedient administratiu

A la mateixa sessió de Ple es va aprovar també una moció en defensa del català a l’escola, que podeu consultar fent clic aquí, i diverses modificacions de les ordenances fiscals, que s’aplicaran aquest any un cop hagin estat aprovades definitivament.

L’expedient de modificació d’ordenances fiscals ja està exposat al públic i el podeu consultar presencialment a l’Ajuntament. Properament, penjarem també la informació a la web.

Close