Aprovat inicialment el pressupost pel 2020

Aprovat inicialment el pressupost pel 2020

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020 i actualment aquests dos documents es troben exposats al públic, per si voleu presentar-hi al·legacions.

El pressupost puja fins els 1.141.819,33€, la qual cosa suposa una reducció notable respecte a les previsió de despeses i d'ingressos de 1.578.168,11€ que es va fer en el pressupost del 2019.

Podeu consultar a continuació el resum del pressupost per capítols (amb comparativa respecte al pressupost de l'any passat):

Feu clic aquí si voleu consultar la memòria que acompanya l'aprovació inicial d'aquests pressupostos, on trobareu els motius de les principals variacions que hi ha hagut respecte a l'any passat.

Les inversions que contempla aquesta proposta de pressupostos són les següents:

  • Projecte de dinamització del territori (75.708,48€)
  • Mobiliari parc infantil de Tapis i Font de Xampi (13.000€)
  • Adquisició pala per a la brigada (12.000€)
  • Tancaments contenidors (8.858,28€)
  • Bombes de pressió aigua potable Font d'en Coll (2.000€)
  • Equips per a processos d'informació. Noves tecnologies (1.500€)
  • Limitador de so (2.000€)

Feu clic aquí si voleu saber quin és el finançament previst per a aquestes actuacions, és a dir, si es pagaran amb recursos propis o amb subvencions concedides per altres organismes.

Feu clic aquí si voleu consultar la plantilla de personal.

L'acord per aprovar inicialment el pressupost i la plantilla de personal del 2020 es va prendre durant la sessió de Ple de 30 de gener de 2020.

Feu clic aquí per veure tots els punts de l'ordre del dia de la sessió.

Close