Canvis en el cartipàs

Canvis en el cartipàs

La regidora de l'equip de govern Anna Estrada Faig, fins ara responsable de les àrees de Turisme, Comerç i Ciutadania ha assumit també les competències en matèria de Promoció econòmica i Desenvolupament local.

Les noves àrees que a partir d'ara haurà de gestionar aquesta regidora eren fins ara competència directa de l'alcaldia, que no les havia delegat a cap altre membre de l'equip de govern.

L'alcaldessa va prendre la decisió de delegar aquestes competències mitjançant decret de 27 de febrer de 2020, del qual se'n va donar compte a tots els regidors i regidores a la sessió de Ple que es va celebrar aquell mateix dia.

El decret justifica la necessitat de disposar d'una regidora responsable de gestionar aquestes àrees per tal de poder realitzar accions conjuntes amb altres municipis i organismes en el marc del Consorci Salines Bassegoda.

Durant la mateixa sessió de Ple, l'Ajuntament va aprovar una moció per donar suport a la Diputació de Girona per aconseguir que la Costa Brava sigui declarada reserva de la biosofera i per fer constar l'interès de l'Ajuntament perquè Maçanet estigui inclòs en aquesta reserva.

Feu clic aquí per veure tots els punts de l'ordre del dia de la sessió.

Close