Compromís per reduir les emissions de CO2

Compromís per reduir les emissions de CO2

En el Ple de 25 de febrer, l’Ajuntament va acordar adherir-se al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible, una iniciativa de la UE, a la qual s’hi van sumant els municipis interessats, que té com a objectiu aconseguir una reducció de les emissions de CO2 actuals a l’atmosfera en un 40% l’any 2030.

Per tal de satisfer aquest objectiu, l’Ajuntament redactarà un Pla d’Acció, que ha d’estar enllestit, com a màxim, d’aquí a dos anys. Entre altres coses, el Pla ha de preveure mecanismes per millorar l’eficiència energètica, un major ús de fonts d’energia renovables i protocols per reduir l’impacte en el canvi climàtic.

A la mateixa sessió, l’Ajuntament va aprovar una moció que dona suport a l’ús d’energies renovables, a la vegada que demana la utilització de criteris paisatgístics, de protecció agrícola i d’equilibri territorial a l’hora d’autoritzar la posada en marxa d’infraestructures encaminades a generar aquest tipus d’energia.

Entre altres coses, la moció demana a la Generalitat que, amb la participació dels municipis, elabori un Pla Director Urbanístic per a la implantació de parcs d’energies renovables i que, mentre aquest document no estigui fet, s’estableixi una moratòria en la concessió de llicències per a aquest tipus d’instal·lacions.

En una altra moció, l’Ajuntament va acordar reclamar una llei d’amnistia, que comporti l’extinció de qualsevol responsabilitat per a tots els actes, expressió d’idees, sentiments o símbols vinculats a la lluita democràtica per a l’autodeterminació de Catalunya. El mateix redactat apel·la a la mobilització ciutadana i demana, la posada en llibertat de les preses i presos polítics.

Finalment, en la mateixa sessió, també es va donar compte del decret d’alcaldia número 2021DECR000016, mitjançant el qual es va resoldre contractar la redacció del projecte per a la consolidació del talús i camí de Maçanet a Sant Andreu a Oceans Enginyeria Civil SLP per 8.456,24€ (iva inclòs).

L’execució d’aquest projecte, que està contemplada en el pressupost municipal amb un import de 80.352,11 € és una de les inversions més importants previstes per aquest any. Per a finançar-la, l’Ajuntament compta amb una subvenció de 62.646,86 €, de la Generalitat, mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

Close