Concessions de domini públic

Data inici Descripció Documents

17/03/2023

Concessió demanial dels terrenys per a la ubicació de
carregadors per a vehicles elèctrics

22/02/2024

Autorització instal·lació dos para-sols a la plaça de la Vila

Close