Exposada al públic la reforma del passeig de la Muralla

Exposada al públic la reforma del passeig de la Muralla

Per decret d’alcaldia de 30 de març de 2021 es va aprovar inicialment el projecte de reforma del Passeig de la Muralla, que podeu consultar fent clic aquí.

L’anunci de l’obertura d’exposició al pública del projecte va sortir publicat en el Butlletí Oficial de la Província del passat 6 d’abril i ara teniu 15 dies hàbils per presentar-hi al·legacions.

El projecte compta amb un pressupost d’execució de 143.153,89 € i és la inversió més important que farà l’Ajuntament aquest any. Per finançar aquesta actuació, el Consistori compta amb una subvenció de 111.610,52 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat.

Entre les actuacions previstes en el projecte hi ha la pavimentació amb llambordes d’aquest passeig i la renovació completa de les xarxes de serveis (abastament d’aigua, clavegueram, pluvials i enllumenat).

Close