Exposat al públic el compte general

Exposat al públic el compte general

El 29 de maig es va reunir la Comissió Especial de Comptes, formada per l’alcaldessa i els regidors Segimon Baulenas i Javier Molina, per aprovar el Compte General de l’exercici 2019.

Trobareu aquí l’acta de la reunió.

El Compte General es va aprovar i actualment està exposat al públic perquè el pugueu consultar i formular-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Podeu consultar aquí els documents que integren el Compte General.

Close