Impuls a la oferta de biomassa local

Impuls a la oferta de biomassa local

Impuls a la oferta de biomassa local

Des de fa uns mesos està en funcionament la caldera de biomassa que dona calor a l'escola, la rectoria i la llar d'infants. Aquest sistema permet la utilització d'un recurs renovable i sense contribuïr al còmput d'emissió de diòxid de carboni que té efectes sobre l'atmosfera i el canvi climàtic.

En aquest moment, l'Ajuntament de Maçanet, juntament amb la Diputació de Girona i el Consorci Salines Bassegoda, volem treballar per promocionar el consum de biomassa local en les instal·lacions municipals, entenent que aquest consum pot ser el motor per gestionar de manera sostenible els boscos de la comarca. És per això que es planteja realitzar una prova pilot per la dinamització dels circuits locals de biomassa.

A grans trets, aquesta prova pilot consisteix a procurar facilitar que l’estella consumida actualment i en el futur a les instal·lacions públiques, i tanmateix les privades, de la comarca sigui estella produïda i processada en la major proximitat possible i de manera responsable. Per tal de dur a terme aquesta prova pilot cal la implicació del tots els actors. Les administracions com a promotors de la prova pilot i consumidors de biomassa, els rematants i productors locals com a empreses de servei de proximitat i els propietaris forestals com a productors de la matèria prima.

En aquesta primera fase es fa un inventari de finques de diferent tipologia forestal disposades a executar aprofitaments de biomassa i altres productes com ara llenyes o fusta. Aquests ens permetran valorar els costos d’explotació i també validar i ajustar els mètodes de càlcul de costos en funció de la proximitat. Aquesta prova pilot contempla el suport tècnic (per la valoració, direcció/supervisió dels treballs) a disposició de les finques que entrin a la prova pilot.

Close