La vespa asiàtica. Informació i protocols d'actuació

La vespa asiàtica. Informació i protocols d'actuació

La vespa asiàtica. Informació i protocols d’actuació

La vespa asiàtica se la mal anomena vespa assassina… una comparació lluny de la realitat.  No és una espècie més verinosa ni més agressiva que les vespes autòctones, potser la picada és una mica més dolorosa, però en general davant de la presència d’individus i/o nius cal actuar com faríem amb qualsevol vespa o abella. Cal tenir en compte que si estem davant d’un niu i les vespes se senten amenaçades, l’atac pot ser de molts exemplars i per tant el més prudent és no apropar-se i sobretot no manipular-lo.

Per què és una espècie preocupant?

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie exòtica invasora que ha vingut per quedar-se.  El principal perill de la vespa asiàtica és cap als altres insectes del nostre ecosistema, especialment les abelles de la mel, de les quals se n’alimenta.

Té un efecte indirecte sobre la pol·linització de plantes conreades i de flora silvestre que també acaba afectant a la producció de mel, cera i altres productes apícoles.

I també té un efecte indirecta sobre la biodiversitat del Parc, fet preocupant.

He d’anar en compte si…

Els col·lectius que han d’anar més en compte són:

 • Les persones al·lèrgiques
 • Els apicultors
 • Les persones que treballen fent tasques de jardineria, de treballs forestals i en l’agricultura.

Alhora, també cal tenir prudència quan realitzem treballs de jardineria a casa.

Què faig si em pica una vespa asiàtica?

 • Cal actuar igual com amb qualsevol picada o mossegada d’insecte. Podeu veure les recomanacions del Departament de Sanitat de la Generatlitat de Catalunya al següent enllaç canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/urgencies/primers_auxilis/picades_i_mossegades/
 • En cas que sigui vespa asiàtica (caldrà identificar-la prèviament), hem de trucar al 061 si…
  • Tenim més d’una picada o s’han produït a dins la boca
  • Si som al·lèrgics o no sabem si ho som

On fan els nius les vespes?

Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius, els primaris (més petits i resguardats de la pluja) i els secundaris (molt més grans i generalment a un lloc alçat, però també poden estar a nivell de terra ).

Nius primaris o embrionaris
A la primavera les reines que han passat l’hivern amagades inicien una nova colònia, construint petits nius. En ell, la reina cria les primeres vespes obreres, que seran les que més endavant, desprès de l’estiu, construiran el niu secundari o definitiu. Aquests nius es poden col·locar a cornises de les teulades, garatges, porxos o apiaris abandonats, i per tant a llocs habitats.   

Nius secundaris
Són com una gran bola de paper i poden arribar a fer més de 60cm de diàmetre. Normalment els construeixen a les branques més altres d’arbres, però també es poden trobar en edificacions abandonades o fins i tot a terra.

Què faig si trobo un niu?

Si detectem un niu cal avisar Agents Rurals al correu velutinacar@gencat.cat o al telèfon 93 561 70 00. També és recomanable informar a l’Ajuntament corresponent.

Cal tenir en compte que si estem davant d’un niu i les vespes se senten amenaçades, l’atac pot ser de molts exemplars i per tant el més prudent és no apropar-se i sobretot no manipular-lo.

Per tal d’evitar el risc de picades es recomana eliminar els nius a través d’una empresa especialitzada:

 • Si el niu està a un edifici privat, caldrà que el propietari contracti aquest servei a una empresa de control de plagues.
 • Si el detecteu a la via pública o en espais que poden suposar un perill, com en escoles bressol, etc… els ajuntaments / Agents rurals es faran càrrec de la seva eliminació.

Què puc fer perquè no vinguin a casa?

No hi ha cap mètode per evitar la presència de vespes a les nostres cases. A més no es recomana la instal·lació de trampes amb líquid atraient Aquest mètode no és gens selectiu i les trampes atrapen a moltíssimes altres espècies d’invertebrats. A més, qualsevol acció de captura dins d’un espai natural cal que tingui  l’autorització de l’òrgan competent.

(Font: pàgina web del Parc Natural de Collserola)

 

Enllaços:

Close