Bonificacions per posar plaques solars

Bonificacions per posar plaques solars

En el Ple que es va celebrar el 17 desembre, l’Ajuntament va aprovar inicialment l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

Aquesta ordenança estableix un marc normatiu d’àmbit municipal per a la implantació d’instal·lacions d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, a la vegada que estableix bonificacions a l’IBI i a l’ICIO per a aquelles persones i empreses del municipi que optin per aquest sistema de generació d’energia.

El text normatiu, que actualment està exposat al públic per tal que pugueu presentar-hi al·legacions, preveu unes bonificacions en el pagament de l’IBI que van del 20% al 50% i una bonificació del 50% de l’Impost d’Instal·lacions Construccions i Obres (ICIO), que s’ha de satisfer en el moment de fer la instal·lació.

Podeu consultar aquí el text íntegre de l’ordenança, que ja compta amb el vistiplau inicial del Ple.

En la mateixa sessió de Ple es va aprovar inicialment el pressupost del 2021.

Close