Millores a la xarxa d'aigua i de sanejament

Millores a la xarxa d’aigua i de sanejament

L’Ajuntament ha posat a exposició pública el projecte de millora de la xarxa de sanejament i el projecte de millora de la xarxa d’aigua, que són dues inversions importants que s’han d’executar aquest any.

El projecte de millora de la xarxa d’aigua municipal és una intervenció que suposa una inversió de 97.149,84 €, dels quals, la Generalitat n’aportarà 75.743,28 €, mitjançant les ajudes del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), i l’Ajuntament aportarà la resta.

Aquest projecte, que podeu consultar fent clic aquí, té per objecte substituir canonades que han superat la seva vida útil a les urbanitzacions Casanova i Can Coll per tal d’evitar les fuites d’aigua recurrents, que sempre suposen una despesa per a l’Ajuntament i una molèstia pels veïns.

El projecte de millora de la xarxa de sanejament requereix, per a la seva execució, una inversió de 63.460,16 €, dels quals, la Generalitat n’aportarà 48.619,46 €, també per la via de les ajudes del PUOSC, mentre que els 14.840,70 € es pagaran amb recursos propis de l’Ajuntament.

Aquest projecte, que podeu consultar amb detall fent clic aquí, preveu la substitució de la canalització existent entre l’avinguda Canalejas i el punt de connexió amb la nova depuradora prevista per l’Agència Catalana de l’Aigua, a tocar de la urbanització dels Caçadors.

Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament preveu evitar les infiltracions d’aigües de la riera de l’Ardenya a la canalització de la xarxa de sanejament i, d’aquesta manera, poder evitar les avaries i no penalitzar el correcte funcionament de la futura depuradora.

Close