Noms de carrers i nova numeració a Tapis

Noms de carrers i nova numeració a Tapis

Noms de carrers i nova numeració a Tapis

Per tal d’acabar amb els problemes per localitzar els habitatges i altres immobles que integren el veïnat de Tapis, l’Ajuntament ha aprovat una proposta de denominació de carrers i de numeració d’algunes finques.

La proposta es va aprovar durant la sessió de ple que es va celebrar el 22 d’octubre i properament s’exposarà al públic per tal que hi pugueu presentar al·legacions, si ho considereu oportú.

També es notificarà individualment a tots els veïns amb propietats en aquest nucli i a tots els interessats en l’expedient, que tindran un termini de 20 dies per poder presentar al·legacions.

La proposta de denominació i numeració aprovada queda resumida a la imatge que trobareu al final d’aquesta notícia. Feu clic aquí si voleu veure les referències cadastrals de les finques afectades.

A la mateixa sessió de ple s’havia d’aprovar també la proposta de modificació d’ordenances fiscals per a l’any que ve, però es va deixar la qüestió sobre la taula per tractar-la a la propera sessió.

Podeu consultar aquí tots els punts de l’ordre del dia.

Close