Nova regidora a l'Ajuntament

Nova regidora a l’Ajuntament

Durant el Ple que es va celebrar el divendres 12 de novembre va prendre possessió del càrrec de regidora Roser Calderón Fàbrega.

La Roser entra a formar part de l'equip de govern de Més per Maçanet AM-ERC, en substitució d'Assumpció Bellmunt Baixauli, que havia presentat la seva renúncia el 20 de setembre de 2021.

La Roser és llicenciada en psicologia per la UdG i màster en Gestió i Administració d'Empreses per la UB.

Des d'ara, exercirà les mateixes competències delegades en matèria de Gent gran, Sanitat i Consum, que estaven sota la responsabilitat de la seva antecessora.

Durant la mateixa sessió de Ple també es va aprovar definitivament el Compte General de l'exercici 2020 i es va aprovar una moció per exigir al govern de l'estat que habiliti mesures per compensar la pèrdua d'ingressos que comportarà pels ens locals els recents canvis en el impost de les plusvàlues, arran de la recent sentència del Tribunal Constitucional.

Close