Obres de millora a la xarxa d’aigua i de sanejament

Obres de millora a la xarxa d’aigua i de sanejament

La setmana passada van començar les obres de dos dels projectes més importants que l'Ajuntament té previst executar aquest any: la millora de la xarxa d'aigua i la millora de la xarxa de sanejament.

El projecte de millora de la xarxa d'aigua, que podeu consultar aquí, té per objecte substituir canonades que ja han superat la seva vida útil a les urbanitzacions Casanova i Can Coll per tal d’evitar les fuites d’aigua recurrents, que sempre suposen una despesa per a l’Ajuntament i una molèstia pels veïns.

Aquest projecte va estar exposat durant trenta dies i no s'hi van presentar al·legacions. Posteriorment es van treure a concurs les obres i el 25 de maig es van adjudicar a l'empresa Proveïments d'Aigua S.A per 87.846€ (IVA inclòs). El termini d'execució és de dos mesos.

El projecte de millora de la xarxa de sanejament, que podeu consultar aquí, preveu la substitució de la canalització existent entre l’avinguda Canalejas i el punt de connexió amb la nova depuradora prevista per l’Agència Catalana de l’Aigua, a tocar de la urbanització dels Caçadors.

Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament preveu evitar les infiltracions d’aigües de la riera de l’Ardenya a la canalització de la xarxa de sanejament i, d’aquesta manera, poder evitar les avaries i no penalitzar el correcte funcionament de la futura depuradora.

El projecte va estar exposat al públic durant trenta dies i no s'hi van presentar al·legacions. Un cop aprovat amb caràcter definitiu es van treure a concurs les obres i es van adjudicar el 30 de juny a Excavacions i Obres Rodà SL per 60.379,00€ (iva inclòs). El termini d'execució és de dos mesos.

El projecte de millora de la xarxa d'aigua compta amb una subvenció de la Generalitat de 75.743,28€, que arriben per la via del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). El projecte de la xarxa de sanejament té una subvenció del PUOSC de 48.619,46€.

Trobareu aquí un resum dels dos procediments que s’han seguit per contractar aquestes obres.

Close