Ple d'11 de juliol

Ple d’11 de juliol

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de dilluns 11 de juliol (19h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 27 de maig al 23 de juny.
3. Proposta de ratificació i aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Salines Bassegoda.
4. Moció per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya.
5. Assumptes urgents.
6. Precs i preguntes

Close