Ple de 12 de novembre

Ple de 12 de novembre

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de divendres 12 de novembre (19h/sala de Plens):

1. Presa de possessió d’una regidora
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 27 de setembre al 2 de novembre.
4. Proposta d’aprovació del Compte General 2020.
5. Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l’impost de la plusvàlua
6. Assumptes urgents

Close