Ple de 13 de maig

Ple de 13 de maig

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 13 de maig de 2024 (19.00h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 8 d’abril de 2024.
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 15 d’abril.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 2 d’abril al 3 de maig de 2024.
4. Proposta d’aprovació de la modificació de les Normes Subsidiàries número 2.
5. Proposta d’aprovació de l’adhesió del municipi de Maçanet de Cabrenys al Consorci Local Localret.
6. Proposta d’aprovació del sorteig dels membres de la mesa electoral en motiu de les eleccions al Parlament Europeu a celebrar el proper 9 de juny de 2024
7. Assumptes urgents.
8. Precs i preguntes.

Close