Ple de 17 de desembre

Ple de 17 de desembre

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de Ple dijous 17 de desembre a les 19.15h.

Aquests són els punts que formen part de l’ordre del dia (podeu consultar aquí la convocatòria):

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
  3. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general municipal per l’anualitat 2021.
  4. Proposta d’adhesió a l’acord de l’ACM pel subministrament elèctric.
  5. Aprovació i modificació d’ordenances fiscals.
  6. Precs i preguntes

 

Close