Ple de 18 de març

Ple de 18 de març

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de Ple avui dijous 18 de març a les 19.30h.

La sessió es farà de manera telemàtica i quedarà enregistrada en vídeo.

Aquests són els punts que formen part de l’ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
  3. Esmena del model de taxa per a l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
  4. Aprovació del Projecte de reforma del Passeig de la Muralla.
  5. Donar compte al Ple de la liquidació de l’anualitat 2020.
  6. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de subvenció per a càrrecs electes 2021.
  7. Proposta d’adhesió al CILMA.
  8. Moció de suport a l’amnistia.
  9. Precs i preguntes.

Close