Ple de 23 de juliol

Ple de 23 de juliol

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió ordinària de Ple del 23 de juliol (19h /sala de Plens):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 27 de maig al 16 de juliol.
3. Proposta d’aprovació del Pla d’usos del Pantà de Darnius – Boadella.
4. Proposta d’aprovació de les festes locals per l’any 2022.
5. Proposta d’aprovació del Jutge de Pau titular i substitut/a.
6. Proposta d’aprovació d’un complement retributiu a la plaça d’auxiliar administratiu.
7. Proposta d’aprovació d’ordenances fiscals.
8. Proposta d’aprovació de la modificació de Normes Subsidiàries.
9. Proposta d’aprovació per a la concessió demanial directa per a la instal·lació de dos punts de càrrega de vehicles.
10. Precs i preguntes.

Close