Ple de 25 de novembre

Ple de 25 de novembre

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 25 de novembre (16.30h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 17 d’octubre al 15 de novembre.
3. Donar compte del Pla Anual de Control Financer de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, de règim de control simplificat, per a l’exercici 2023.
4. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits per suplements de crèdits 8/2022.
5. Assumptes urgents.
6. Precs i preguntes

Close