Ple de 27 de març (18.30h)

Ple de 27 de març (18.30h)

L'Ajuntament celebra sessió ordinària de ple avui divendres 27 de març a les 18.30h.

Degut a la situació excepcional en la qual ens trobem, i donant compliment al Reial Decret 463/2020, que declara l'estat d'alarma, i al decret Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, els regidors i regidores que ho sol·licitin podran assistir a la sessió telemàticament.

El Ple se celebrarà a la sala de plens amb els regidors i regidores que vulguin assistir-hi presencialment, però a porta tancada.

No obstant això, la sessió quedarà gravada i serà difosa posteriorment a través de la pàgina web de l'Ajuntament.

Aquests són els punts que formen part de l'ordre del dia (podeu consultar aquí el decret de la convocatòria):

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior ( inclou correcció d'errors)
  2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  3. Donar compte de la liquidació del pressupost 2019
  4. Aprovació dels plans pressupostaris a mig termini 2020
  5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2020 de crèdit extraordinari per finançar operacions pendents d'aplicació al pressupost 2019
  6. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2020 de suplement de crèdit per finançar la liquidació del cànon de l'ACA 2018
  7. Donar compte de l'informe resum anual de control intern
  8. Precs i preguntes

Close