Ple de 28 de gener

Ple de 28 de gener

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de Ple dijous 28 de gener a les 19.15h.

La sessió es farà de manera telemàtica i quedarà enregistrada en vídeo.

Aquests són els punts que formen part de l’ordre del dia (podeu consultar aquí la convocatòria):

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
  3. Proposta d’aprovació inicial del projecte de millora de l’enllumenat de les urbanitzacions Casanova i Can Coll de Maçanet de Cabrenys.
  4. Proposta de supressió d’un complement retributiu.
  5. Proposta d’aprovació del codi de conducta dels càrrecs electes municipals.
  6. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 1/2021.
  7. Precs i preguntes

Close