Ple de 29 d'abril

Ple de 29 d’abril

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de Ple el proper dijous a les 19.00h.

La sessió es farà a sala de Plens. Aquests són els punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 26 de març al 26 d’abril.
3. Proposta d’aprovació del Pla d’usos de l’embassament de Darnius Boadella.
4. Proposta d’adhesió a la xarxa d’espais de memòria del Memorial Democràtic.
5. Proposta d’acord d’aprovació del conveni per l’adhesió a la xarxa Rescat.
6. Proposta d’aprovació del Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa.
7. Proposta d’acord de delegació a la Diputació de Girona de les facultats de gestió, recaptació i inspecció de la taxa d’obertura i manteniment de la franja de protecció contra incendis.
8. Moció en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà.
9. Moció d’adhesió al Manifest de la Plataforma “Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava nord”.
10. Precs i preguntes.

Close