Ple de 29 de desembre

Ple de 29 de desembre

Aquesta és l'ordre del dia del Ple que es farà dimecres 29 de desembre a la sala de plens (18.30h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general municipal per l’anualitat 2022.
4. Aprovació i modificació d’ordenances fiscals.
5. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana.
6. Precs i preguntes

Close