Ple de 29 de maig (18.30h)

Ple de 29 de maig (18.30h)

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de ple divendres 29 de maig a les 18.30h.

Degut a la situació excepcional en la qual ens trobem, i donant compliment al Reial Decret 463/2020, que declara l’estat d’alarma, i al decret Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, els regidors i regidores que ho sol·licitin podran assistir a la sessió telemàticament.

El Ple se celebrarà a la sala de plens amb els regidors i regidores que vulguin assistir-hi presencialment, però a porta tancada.

No obstant això, la sessió quedarà gravada i serà difosa posteriorment a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

Aquests són els punts que formen part de l’ordre del dia (podeu consultar aquí el decret de la convocatòria):

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
  3. Donar compte de l’informe de l’estat d’execució trimestral del pressupost
  4. Moció per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació
  5. Moció de la societat de caçadors
  6. Precs i preguntes

Close