Pressupost de 1.141.819,33€

Pressupost de 1.141.819,33€

L’Ajuntament ha aprovat un pressupost de 1.141.819,33€ per a aquest any. Feu clic aquí si voleu veure totes les partides amb detall i accedir a la memòria d’alcaldia i a tots els documents que formen part de l’expedient.

Les inversions previstes (detallades a la taula següent) pugen a 115.066,76€. Per a finançar-les, l’Ajuntament farà una aportació de 9.475,51€, mentre que la Generalitat i la Diputació aportaran els 105.591,22€ restants, mitjançant subvencions.

Aquest pressupost es va aprovar inicialment en el Ple de 30 de gener de 2020. Es va publicar l’anunci d’exposició al públic al BOP de 14 de febrer, no es van presentar al·legacions i va quedar aprovat definitivament.

Close