“Tiquet Rural”, un nou servei de suport a emprenedors dels territoris rurals.

 

"Tiquet Rural", un nou servei de suport als i les emprenedores dels territoris  rurals

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat la primera convocatòria del "Tiquet Rural". Uns ajuts destinats a fomentar el relleu rural mitjançant un recolzament econòmic que pot arribar als 35.000€ per projecte, amb l'objectiu de fomentar la creació de noves microempreses no agràries en territoris rurals, així com el traspàs de negocis ja en funcionament.

La convocatòria estarà oberta fins el proper 27 de maig.

Es tracta d'un ajut destinat a la creació i/o adquisició de microempreses en traspàs dedicades a una activitat econòmica no agrària. Hi poden accedir:

  • Totes aquelles persones interessades en crear una nova microempresa o  bé que n'adquireixin una en traspàs.
  • Persones jurídiques i cooperatives no agràries interessades en impulsar un nou negoci o agafar el relleu d'una empresa ja en funcionament.

Els sol·licitants d'aquest ajut es comprometen a mantenir l'activitat empresarial durant un mínim de cinc anys, a comptar des del pagament de l'ajut.

El "Tiquet Rural" consisteix en un import a tant alçat determinat per cobrir les despeses mínimes i l'actiu circulant requerit a una empresa per a la seva posada en funcionament o traspàs d'activitat. Un recolzament econòmic que pot arribar als 35.000 € i que no està vinculat a la realització de cap inversió.

La gestió del "Tiquet Rural" es realitzarà mitjançant els 11 Grups d'Acció Local LEADER del territori, encarregats del desplegament d'aquesta nova eina i es podrà sol·licitar en tots aquells pobles que estan dins la zona Leader 2014-2022.

El "Tiquet Rural" respon a l'Agenda Rural fomentant la creació de nous projectes al món rural i incentivant el relleu en aquelles empreses que es troben en una situació de traspàs. És un nou dispositiu de relleu rural que facilita la creació i consolidació de noves empreses a les zones rurals del país i que fa tangible una de les accions definides al repte 6 de l'Agenda Rural de Catalunya -Innovació dinamització econòmica i social. Concretament dona resposta l'acció nº789: Oferir subvencions i avantatges fiscals a noves empreses i emprenedors del món rural. Obrir els ajuts a tots els sectors, no només els vinculats al sector primari.Podeu consultar aquí les BASES i la CONVOCATÒRIA.

Close