Accions de prevenció per la Vespa Asiàtica

Accions de prevenció per la Vespa Asiàtica

Accions de prevenció per la Vespa Asiàtica

S'han instal·lat diverses trampes per el municipi que atrauen a la Vespa Asiàtica, per tal de controlar la proliferació d'aquesta espècie. Aquestes trampes les atrauen i es queden allà atrapades, es fa un control periòdic de les captures que hi ha a cada trampa per tal de veure si s'han de mantenir al mateix lloc o moure les trampes. De moment s'han instal•lat trampes prop dels contenidors, del cementiri i la deixalleria.. Amb aquesta actució es preveu que no proliferin nius en el nucli del municipi. És un tractament preveniu. Tan aviat com poguem treurem els nius que queden en alguns arbres propers al nucli.
Esperem que totes aquestes accions ens ajudin a lluitar contra aquesta plaga.

 

 

Close