PRESSUPOST DEL 2023

Partides i capítols

Comparativa amb l'any anterior

Documents que formen part de l'expedient

Més informació

Última actualització: 19/03/2023