PRESSUPOST DEL 2024

El pressupost del 2024 va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament reunit el 8 de gener de 2024.

El 12 de gener de 2024 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació inicial.

No es van presentar al·legacions durant el termini d’exposició al públic i el 15 d’abril de 2024 va sortir publicat l’anunci d’aprovació definitiva.

Podeu consultar en aquesta pàgina els aspectes més destacats del pressupost, així com els principals documents que formen part de l’expedient.

Partides i capítols

Comparativa amb l'any anterior

Inversions previstes amb el seu finançament

Documents que formen part de l'expedient

Última actualització: 15/04/2024