Relació de decrets (2023)

Trobareu a continuació una taula-resum dels decrets del 2023, únicament amb el contingut de les resolucions que tenen incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.

Última actualització: 03/06/2024

Close