Límits del terme municipal

La Generalitat està fent una actualització del mapa municipal de Catalunya, la qual cosa comporta que s'hagin d'actualitzar algunes línies divisòries entre municipis. Trobareu a continuació les actes actualitzades dels límits de Maçanet de Cabrenys:

Última actualització: 26/05/2023

Close