Expropiacions per executar el projecte de la passera a l'entrada del poble

Expropiacions per executar el projecte de la passera a l’entrada del poble

El departament de Territori de la Generalitat ha publicat el llistat de persones propietàries de finques afectades per les expropiacions que s’han de fer per construir la passera per a vianants a l’entrada del poble i les voreres que es faran a la mateixa carretera.

El document, que podeu consultar aquí, estarà exposat al públic fins el 7 de juny per tal que els titulars dels béns i els drets afectats puguin efectuar les al·legacions sobre tot el que estimin oportú a l’únic efecte d’esmenar possibles errors en la relació. En total, hi ha unes expropiacions previstes de 737,26 metres quadrats.

Feu clic aquí si voleu veure els plànols amb les afectacions. 

El projecte denominat “Passera sobre la riera d’Ardenya i formació d’itinerari de vianants a la GI-503, PK 9+300″ corre a càrrec del departament de Territori, té un pressupost d’execució per contracte d’1.104.537,69€ (iva inclòs) i el podeu consultar fent clic aquí.

Close