Limitat l'horari per a l'ús recreatiu del Centre Cívic de 8h a 20h

Limitat l’horari per a l’ús recreatiu del Centre Cívic de 8h a 20h

L'Ajuntament ha acordat limitar l'ús recreatiu del Centre Cívic a l'horari comprès entre les 8 del matí i les 8 del vespre.

L'acord es va prendre durant el Ple del passat 11 de març amb els vots a favor de tots els grups polítics representats al Consistori.

La voluntat és evitar que els usos nocturns del Centre Cívic afectin el descans dels veïns i evitar problemes amb l'asseguradora, en el cas que hi hagués algun accident.

Per tal que aquesta mesura sigui efectiva s'haurà de modificar l'Ordenança Fiscal número 15, que regula la taxa per ocupacions del domini públic local i dels espais municipals i s'haurà de seguir la tramitació corresponent.

Properament sortirà publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l'anunci d'aprovació inicial i tindreu un mes per examinar la proposta i presentar-hi al·legacions.

Posteriorment, el Ple haurà de resoldre sobre les eventuals al·legacions i sobre l'aprovació definitiva del nou redactat de l'ordenança.

La mesura entrarà en vigor un cop s'hagi publicat al BOP l'anunci d'aprovació definitiva amb el text complert de l'ordenança modificada.

Close