Ple d'11 de desembre

Ple d’11 de desembre

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió ordinària de Ple d'11 de desembre (19.15h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 9 d’octubre.

2. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 8 de novembre.

3. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 29 de novembre.

4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 6 d’octubre al 5 de desembre de 2023.

5. Resolució de les al·legacions presentades a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals.

6. Proposta d’aprovació d’un complement retributiu.

7. Proposta d’aprovació de la moció per a la suspensió de les regles fiscals per l’anualitat 2024.

8. Precs i preguntes.

Close