Ple de 24 d'octubre

Ple de 24 d’octubre

Aquesta és l'ordre del dia del ple de dilluns 24 d'octubre (19h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 26 de setembre al 14 d’octubre.
3. Nomenament de representants de la corporació a l’Associació País d’Art i Història Transfronterer de les Valls del Tec i del Ter.
4. Denegació de la sol·licitud de reconeixement de deute i aprovació definitiva de l’expedient de baixa d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats.
5. Assumptes urgents.
6. Precs i preguntes

Close