Ple de 28 de febrer

Ple de 28 de febrer

Aquesta és l'ordre del dia del ple que es farà dilluns 28 de febrer a la sala de plens (19h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 28 de gener al 22 de febrer.
3. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2021.
4. Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions efectuades, les anomalies en matèria d’ingressos, informes d’omissió de la funció interventora i resultat del control dels comptes a justificar.
5. Sol·licitud d’adhesió a la xarxa Sitmun de la Diputació de Girona.
6. Proposta per a la implantació del primer cicle d’educació infantil a l’escola.
7. Moció per a la cessió dels actius immobles de la Sareb.
8. Moció contra la bretxa salarial.
9. Precs i preguntes

Close