Ple de 29 d'agost

Ple de 29 d’agost

Aquesta és l'ordre del dia del ple de dilluns 29 d'agost (18.30h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 8 de juliol al 23 d’agost.

3. Proposta d’adhesió i aprovació dels Estatuts de l’Associació de Micropobles de Catalunya.

4. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General 2021.

5. Assumptes urgents.

6. Precs i preguntes

Close