Sessió constitutiva de l'Ajuntament

Sessió constitutiva de l’Ajuntament

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió constitutiva de l'Ajuntament, que es farà dissabte 17 de juny, a les 12h a la sala de plens:

PRIMER. Constitució de la nova Corporació Municipal:

  • Formació de la Mesa d’Edat
  • Comprovació de credencials
  • Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors
  • Declaració de constitució de la Corporació
  • Elecció i proclamació de l’Alcalde
  • Presa de possessió de l’Alcalde

Close